Hur fungerar Bitcoin?

Som ny Bitcoin-användare så är det inte så att du måste veta allt om teknologin bakom valutan. Det viktigaste är att du förstår hur du ska hantera betalningar och att ta emot Bitcoins på ett säkert sätt. När du har skapat en bitcoinplånbok på din dator, eller online, så kommer du att ha din första bitcoinadress och då kan du skicka pengar inom bitcoinnätverket. Det hela är rätt så likt email på så vis att man har en adress och att man måste använda ett lösenord för att komma åt det som finns på denna adress. Men till skillnad från email så kan det bli katastrof om man tappar bort lösenordet då det kan betyda att man aldrig mer kommer att se de virtuella slantarna igen.

Blockkedjan

Blockkedjan är en slags huvudbok som alla som är med i nätverket kan se. Alla transaktioner som utförs i bitcoinätverket kommer att inkluderas i blockkedjan. Den ligger alltså inte bara hos en central enhet utan kan ses av precis alla som är med. Det gör att bitcoinplånböckernas balans kan räknas ut av den enskilda plånboken. Nya transaktioner kan bekräftas på så vis att man använder Bitcoins som man äger. Med kryptografi så kommer blockkedjans ordning att styras. Det här görs på ett så smart sätt som leder till att man får ett rättvist system där man slipper en central enhet som kontrollerar vem som får skicka pengar, när och hur mycket.

Transaktioner med Bitcoins

När man utför transaktioner mellan bitcoinplånböcker så kommer det att inkluderas i blockkedjan fullt synligt för alla. Men hur många mynt som ligger på din plånbok och vart de ska skickas är privat. Du kommer att skydda din plånbok med det som kallas för en privat nyckel Den använder du för att utföra transaktioner. Den ger ett matematiskt bevis på att pengarna har skickats av den som äger plånboken. Det är också denna nyckel som gör att ingen annan kan ändra transaktionen då den har utförts. Det tar normalt sett inte mer än 10 minuter för att transaktionen ska godkännas av nätverket. Detta sker med en process som kallas för mining.

Mining

Mining kan också kallas för ett slags consensussystem som man använder för att bekräfta transaktioner och inkludera dessa i blockkedjan. Med mining så ser man till att blockkedjan fortsatt är i kronologisk ordning och man skyddar nätverkets neutralitet. Dessutom så kommer man på detta sätt göra det möjligt för olika datorer att komma överens om systemets status.

För att en transaktion ska godkännas så måste den packas in i ett block som stämmer överens med mycket strikta kryptografiska regler som kommer att bekräftas av nätverket. Med dessa regler så kan man se till att block inte kommer att ändras. Om de skulle förändras så kommer det att leda till att följande block inte längre är godkända så det får inte ske. Med mining så får man också en situation där man slipper problem med individer som alltför enkelt kan lägga till nya block i kedjan. Det gör att ingen kan gå in och kontrollera vad som läggs in i blockkedjan eller byta ut delar för egen vinnings skull.

Snabbt och enkelt

För dig som användare så är det väldigt lätt att skicka Bitcoins så snart som du har en bra bitcoinplånbok. Du kan skicka pengar till vänner, till butiker eller kanske till ett Bitcoin casino där du vill spela. Då en transaktion är anonym så får du mycket hög säkerhet. Pengarna är på plats inom någon minut och du kan lita på att ingen kommer att tala om för dig när och om du får skicka. Det finns ingen central enhet med särskilda öppettider så du kan skicka när du vill.

Det man måste vara medveten om är att det gäller att hantera Bitcoins på ett säkert sätt. Om man inte är försiktig så kan man bli hackad och bli av med pengarna. Förvara din privata nyckel på ett säkert sätt och få en god rutin för hur du handlar med Bitcoins för att vara på den säkra sidan.